בי וומן » כתבות » הארכת חופשת הלידה

הארכת חופשת הלידה 

הארכת חופשת הלידה, מדור: דיני עבודה
פורסם בתאריך: 09/06/2010

בשלב חיפוש עבודה חדשה, נשים רבות מתלבטות לגבי אופי והיקף השעות של המשרות המוצעות במסגרת מודעות דרושים הייטק, עריכת דין או מקצועות אחרים הכרוכים בשעות עבודה מרובות ולפעמים גם לא קונבנציונאליות. הסיבות להתלבטויות מתייחסות לחששות שלא תוכלנה לשלב את משרתן ברגע שתהפוכנה לאמהות ואף לפני כן, בזמן ההריון, בו נדרשות להפחית בלחצים על מנת לשמור על בריאותן ובריאות העובר. חששות אלה מובנים ומוצדקים, כאשר יש לקחת בחשבון כי מבחינה משפטית, קיימת התייחסות לנושא. במסגרת "חוק עבודת נשים", מעוגנות זכויות הנשים העובדות החל משלב ההריון, עוד לפניו, במהלך חופשת הלידה ואחריה.

747318_little_hand.jpg

סעיפי " חוק עבודת נשים ", הקיימים משנת 1954, מתייחסים לסוגיות החשובות במטרה למנוע ניצול לרעה של נשים עובדות על ידי מעסיקיהן, כאשר תיקון חשוב לחוק חל בחודש מרץ 2010, אשר מתייחס לסוגיית הארכת חופשת הלידה והזכאות לחופשה ללא תשלום. עד מועד זה, משך חופשת הלידה הפורמאלית בישראל עמד על 14 שבועות (חופשה בתשלום). בתאריך זה חל תיקון לחוק, והנורמה היא שמשך חופשת הלידה בישראל עומד על חצי שנה (מתוכה 14 שבועות בתשלום) וקיצור החופשה יהיה היוצא דופן ולא להיפך, כמו שהיה עד כה.
החוק בעצם מאפשר לנשים לצאת לחופשת לידה של חצי שנה ללא חשש מפיטורים, כאשר ההישג הגדול ביותר של החוק מתייחס לזכותן של נשים שעבדו פחות משנה באותו מקום עבודה להאריך את חופשת הלידה ללא תשלום, זכות שלא היתה מעוגנת בחוק עד כה.
תיקון לחוק "עבודת נשים" (תיקון מספר 46)
החל מה-22.3.2010, חל תיקון לחוק "עבודת נשים" (תיקון מספר 46), הדן בנושא הארכת חופשת הלידה ותיקון הזכאות לחופשה ללא תשלום לאחר החופשה וחל על כל עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה מתאריך תחילת התיקון לחוק.
עיקרי התיקון לחוק טוען שמשך חופשת הלידה בתשלום דמי לידה הניתן מביטוח לאומי לא השתנה ועומד על 14 שבועות מיום הלידה. עם זאת, השינוי מתייחס לזכותה של העובדת להאריך את חופשת הלידה מעבר ל-14 השבועות בתשלום.
עובדת שעבדה לפני יציאה לחופשת לידה לפחות שנה באותו מקום עבודה.

עובדת שעבדה במקום עבודתה לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה, זכאית לפי חוק לחופשת לדה בת 26 שבועות (מתוכם כאמור רק 14 שבועות בתשלום), כך שהיעדרותה מהעבודה במשך 12 שבועות נוספים הינה ללא תשלום. במידה והיא מעוניינת לחזור למקום עבודתה לפני תום 26 השבועות, היא נדרשת להודיע למעסיקה על כוונותיה וזאת בהתראה של שלושה שבועות מראש לפני חזרתה. בכל מקרה לא תוכל לקצר את חופשת הלידה לפחות מ-14 שבועות (בתשלום על ידי ביטוח לאומי).


עד התיקון לחוק זה, לפי החוק, היתה זכאית עובדת לצאת לחופשה ללא תשלום למשך רבע מתקופת העסקה שלה, למשל עובדת שעבדה 3 שנים (36 חודשים) זכאית לחופשה ללא תשלום (לאחר תום 14 שבועות בתשלום) למשך 9 חודשים. בעקבות התיקון לחוק, אותה עובדת כאמור זכאית להיעדר אותה תקופה ללא תשלום אולם לפי החלוקה הבאה: ההיעדרות ב-12 השבועות מתוך 9 החודשים זה יהיה מחמת חופשת הלידה המוארכת וההיעדרות בגין 6 החודשים הנוספים היא בגין הזכאות לחופשה ללא תשלום במידה ובקשה לנצל את זכאותה לפי חוק.
עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנה באותו מקום עבודה.

עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, אינה זכאית להארכת חופשת הלידה. עם זאת, סעיף הזכאות לחופשת ללא תשלום תוקן כך, שמעתה גם היא זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום למשך רבע מתקופת העסקתה עד ליציאתה לחופשת לידה. למשל, עובדת שעבדה במקום עבודתה לפני חופשת הלידה במשך 8 חודשים, בעקבות התיקון, זכאית, בנוסף לחופשת הלידה בת 14 השבועות, לחודשיים חופשה ללא תשלום (בע מתקופת ההעסקה שלה).
איסור פיטורים של עובדת בחופשה ללא תשלום
בתקופת חופשת הלידה בתשלום חל איסור על המעסיק לפטר את העובדת, תהא הסיבה אשר תהא, ולא קיימת אפשרות לפנות למשרד התמ"ת בבקשה לקבלת היתר לפיטורים מאת הממונה על חוק עבודת נשים. גם בתקופת החופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה חל איסור הפיטורים, אך ניתן לפטר בהיתר מאת הממונה, שעשוי להינתן במידה והפיטורים מוכחים כלא קשורים ללידה או להיעדרות. התיקון לחוק משליך כי חופשת הלידה המוארכת כמוה כחופשת לידה בתשלום וחל איסור מוחלט על המעסיק לפטר את העובדת.

הזכות לצאת לחופשת לידה והזכות לחופשה ללא תשלום חלות הן על בן הזוג של העובדת בתנאים והגבלות הקבועים בחוק. כך גם לגבי חופשת הלידה המוארכת, וזאת רק במידה ובת הזוג זכאית, ולא נצלה את זכאותה.

לסיכום, מדובר במהפכה של ממש בישראל, המעגנת בחוק זכות של נשים בישראל העובדת פחות משנה במקום עבודתם להאריך את חופשת הלידה הפורמאלית לחופשת לידה ללא תשלום, זכות שלא היתה עד כה ולכן לא נשמר מקומה באותו מקום עבודתה. בנוסף, ההסתכלות הכללית של החוק לגבי משך חופשת הלידה הפורמאלית בישראל השתנה. אולי בשלב הבא, כפי הנהוג במספר ארצות אחרות בעולם, חופשת הלידה בתשלום תהיה ארוכה יותר, כך שנשים תוכלנה לממש את זכותן להישאר עם תינוקן תקופה מעבר ל-14 שבועות, שלפי מחקרים בענף הפסיכולוגיה, נחשבת כבעלת השפעה ניכרת מבחינת התפתחות התינוק בהמשך חייו ובגרותו.


תגובות גולשים:

הירשמי לניוזלטר

הסקר

בהלת הקורנה
ביטול הלימודים ו המשק מוצדקים- אין ברירה
הגזימו עם הפניקה - בסך הכל וירוס
הזדמנות נהדרת לפסק זמן וחישוב מסלול מחדש
פחד אלוהים- סוף העולם הגיע

הצג תוצאות

התכנים הנצפים

 

מילות חיפוש: