View RSS Feed

תקשורת ומדייה

  1. סבתא בישלה סיפור

    על ידי , 13/07/2016 ב 10:31 (הסיפורים שמאחורי הספרים - הזרקור על היוצר והכותב)
    אשת חינוך, מרצה וסופרת ילדים * עסקה בחינוך לגיל הרך מעל ארבעים שנה והדריכה מאות ילדים, הורים ומחנכים * מה שמעניק לה ידע רב בתחום הפדגוגי * ספרה הראשון עוסק בזכרונותיה של מחנכת, הפותח צוהר לנעשה במוסד גן הילדים * כרמלה רואה במקצוע החינוך שליחות שתפקידה עיצוב הדורות הבאים במדינה * אם לא הייתה אשת חינוך הייתה עוסקת בעבודה סוציאלית, בשל נטייתה הטבעית לסייע ולעזור לזולת. * לדבריה של כרמלה גן הילדים עבר שינויים שבעקבותיהם נוספו מטלות על הצוות החינוכי, אך יחד עם זה לא הקצו כל המשאבים כדי להתמודד בצורה ...