View RSS Feed

פוסטים אחרונים

 1. משתוקק להיות מצליחן? לא בטוח שיש לך בשביל מה.

  מצליחנות, זאת תכונה שמשום מה מאד נחשבת ומעוררת קינאה. מצליחן הוא אדם שלא יכול להיכשל, אדם שמציב לעצמו יעדים והוא חייב להגשימם.
  למצליחן צורך פנימי בכיבוש יעדים. הוא מציב לעצמו מטרה ופועל להגשמתה. לאחר שמשיג את היעד הנכבש הוא חש סיפוק ברגע ההצלחה, אך הסיפוק שלנו נעלם לאחר זמן קצר והוא כבר בדרך לכיבוש יעד נוסף, גדול יותר. למצליחן אין סיפוק מעצם העשייה, אין סיפוק מתמשך מעשייה ומהמימוש שלו. אלא חי מדחף לסיפוקים רגעיים שהוא משיג בכיבוש יעדיו.
  החיים של מצליחן מנוהלים מהניסיון להוכיח לעצמו
  ...
 2. מה מצליח לפוצץ אתכם?

  מכירים את הרגעים האלה בהם הרציונאל מפסיק לתפקד ומה שמשתלט זה הרגש? הוא זה שמכתיב באותם הרגעים את התגובות שלנו ואת התחושות שלנו. את הרגעים האלה בהם אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים דברים שלא התכוונו לומר ומתנהגים בהתנהגות שלא ממש מתאימה לנו? את הרגעיים האלה בהם אנחנו מתפרצים, מאבדים שליטה והופכים לתוקפניים?
  במצב של תוקפנות השכל מאבד מתוקפו והרגש שלנו הופך להיות זה שמנהל את העניינים. מצב של כזה של תוקפנות מתרחש ברגעים בהם אנחנו חווים איום. כאשר בתוך תוכנו קיים ילד פגוע שלא התבגר רגשית נחווה איום ...
 3. מסתובבים בעולם בחוויה פנימית שאי אפשר לתת אמון באף אחד אחר?

  אם כן, אולי כדאי לכם לבחון את המערכת הפנימית של הציפיות והאכזבות שלכם.
  מירב האכזבות שלנו מתנקזים דווקא מול האנשים הקרובים לנו ביותר. ככל שהתלות שלנו בבן אדם גדולה יותר האכזבה שלנו ממנו תגדל בהתאם.
  באופן כללי, כבני אדם בוגרים הדרך שלנו לבחון האם הציפיות שלנו הם ברות מימוש היא לבחון אותם באמצעות המוח, באמצעות התודעה. הבעיה מתחילה כאשר קיים בתוכנו נתק בין המוח לרגש. כאשר הגיל הרגשי שלנו הוא צעיר מאד אין לתודעה שלנו אין את היכולת הישירה להשפיע על הרגשות שלנו.
  כילדים, התודעה שלנו, ...
 4. זה כבר ממש לא סוד שאתם לא אוהבים את עצמכם!!!!

  רובנו מסתובבים בעולם עם סוד. עם סוד כמוס! והסוד הוא שאנחנו פשוט לא אוהבים את עצמנו. אנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו. את סוד הזה אנחנו לא מעיזים לשתף ולחלוק עם אחרים ואנחנו עושים הכל על מנת שהוא לא ידלוף החוצה. אנחנו מקיפים את עצמנו בטבעת של חשיבות עצמית ומונעים מאחרים להתקרב אלינו יותר מידי – שמא חס וחלילה ידעו עלינו משהו שאסור לאף אחד לדעת.
  קבלה עצמית מלאה ואהבה עצמית – זה פשוט להסכים להשלים עם מה שאנחנו. בלי להילחם, בלי להיאבק, בלי להאשים ולבקר את עצמנו – להסכים להרגיש בעלי ערך וראויים גם ...