View RSS Feed

פוסטים אחרונים

  1. השפעת ספא על מצב הרוח שלנו

    חשיבה חיובית וטיפולי ספא

    אדם שמשתמש בשירותי ספא ונהנה משפע המתקנים המועמדים לרשותו מצליח להירגע ולהכנס למצב של שלווה מוחלטת. מצב גופני זה מצליח איכשהו להשפיע גם על מצב רוחו של האדם ואם באותו יום הוא היה עצבני או לחוץ במיוחד, באמצעות טיפולי ספא הוא מצליח להירגע נפשית ולהתחיל מחשבות חיוביות שלעיתים מביאות לרעיונות ותוצאות טובות מעבר למצופה. לקוחות עסקיים רבים העידו כי טיפולי ספא עזרו להם בפיתוח מחשבתי לטובת עסקיהם.

    התמודדות עם מצבי לחץ בחופשה עם ספא בכפר שמריהו
    ...