לפי רב סרן שמועתי
יובל בנאי ושלומי ברכה יחליפו את אחד המנטורים בעונה השנייה
שניהם יתפקדו כמנטור אחד