כללי

ההערכות הפיננסית עם הרחבת המשפחה

Txvrh7bwio

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

ההערכות הפיננסית עם הרחבת המשפחה

ההחלטות הנדרשות בתחום הפיננסי עם הולדת ילד

לידת תינוק והרחבת המשפחה הינה אירוע אדיר, משמח אשר מסב אושר רב ובמקביל מחייב ביצוע התאמות פיננסיות להרחבת המשפחה.

החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד מאיתנו מיועד להבטיח קבלת קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה ובנוסף מעניק הגנה למשפחה מפני סיכונים העלולים להתרחש במהלך שנות העבודה.

שינוי המצב המשפחתי מחייב התייחסות וקבלת החלטות מושכלת על רקע הסטאטוס החדש.

קרן פנסיה מקיפה

במסגרת קרן פנסיה קיים כיסוי למקרה מוות. הבטחה של קרן הפנסיה שבמקרה מוות היא תשלם קצבה חודשית לשאירים, לבן / בת זוג לכל החיים ולילדים עד גיל 21.

כאשר רווק מצטרף לקרן פנסיה מקיפה הוא יכול להצהיר שהוא רווק ללא ילדים ואז לא יגבו פרמיות ביטוח למקרה מוות בחשבונו בקרן. יש להודיע לקרן הפנסיה עם הולדת תינוק על שינוי מצב המבוטח ויש להתאים את מסלול הביטוח למצב המשפחתי ולוודא שבמקרה מוות תשלם הקרן קצבת שאירים לתינוק.

קופת גמל  

במסגרתה נצברים כספים לשימוש עתידי. בעת פטירה תשלם קופת הגמל את הסכום הנצבר בחשבון למוטבים כפי שנקבעו על ידי החוסך. שינוי במצב המשפחתי יכול להוות מניע לבחינת המוטבים כפי שנקבעו והתאמתם לסטאטוס המשפחתי החדש.

ביטוח חיים  

הצטרפות תינוק למשפחה משמעותה שנוסף ילד התלוי ביכולת ההשתכרות של האב / האם.

עם התרחבות המשפחה והתווספות תינוק גדלה החשיבות של גידור הסיכון הנובע ממקרה מוות, אשר עלול לערער את היציבות הכלכלית של המשפחה וראוי לבחון את הצורך בביטוח חיים, סכום הביטוח הנדרש והכל בהתאם למאפיינים האישים של המובטח ומשפחתו.

קופת גמל חיסכון לכל ילד  

מאז שנת 2016 זכאי כל ילד לחיסכון ארוך טווח הנעשה על ידי הביטוח הלאומי. החיסכון נעשה באמצעות הפקדה של 55 ש"ח מידי חודש.

ההורה יכול לקבל החלטה אם ההפקדות יבוצעו לקופת גמל או לתוכנית חיסכון בנקאית.

בחר בקופת גמל יכול ההורה להחליט באיזו קופה יופקדו הכספים ובאיזה מסלול השקעות ינוהלו.

בנוסף, יכול ההורה להכפיל את סכום ההפקדה החודשי כך שזה יסתכם ב 110 ש"ח על חשבון קצבת הילדים לה הוא זכאי.

ביטוח בריאות 

צירוף התינוק שנולד לקופת חולים מאפשרת קבלת שירותי בריאות ציבורים. יחד עם זאת ברור כיום שקיימים קשיים וחוסרים במכלול השירותים המוענקים על ידי קופות החולים ולכן רבים רוכשים ביטוח באופן פרטי אשר יכסה ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות ועוד. עם הולדת תינוק יש לבחון רכישת כיסויים ביטוחים עבורו.

 

ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה

עצם גילוי מחלה קשה מציב אתגרים רבים בפני החולה ובני משפחתו. גילוי מחלה קשה אצל ילד הוא קשה אלפי מונים. ביטוח למקרה גילוי קשה מבטיח יציבות כלכלית למשפחה בעת צרה. מבטיח תשלום סכום חד פעמי, כפי שנרכש, המאפשר להקדיש את כל תשומת הלב והמאמץ בליווי וחיזוק החולה תוך צמצום הקשיים הכלכליים הנובעים מהפגיעה ביכולת ההשתכרות של ההורים.

 

איציק אסטרייכר

אסטרייכר – סוכנות לביטוח פנסיוני 

תפריט נגישות אתר